Wynagrodzenie kancelarii

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy przede wszystkim od nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego czasu jej trwania.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

 • Wynagrodzenie ryczałtowe

  Wynagrodzenie stanowi jednorazowa opłata za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy). Wysokość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w danej sprawie.

 • Wynagrodzenie godzinowe

  Podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz.

 • Ryczałt miesięczny

  Forma wynagrodzenia głównie stosowana jest w stosunku do Klienta, z którym podpisana zostaje umowa o stałą obsługę prawną.

 • Premia za sukces

  Może być stosowana łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest w tym przypadku odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Umów spotkanie
(+48) 781 744 470